SB Group och OpenAI samarbetar för att integrera ChatGPT-4-teknik i chatbotar

SB Group och OpenAI samarbetar för att integrera ChatGPT-4-teknik i chatbotar

Stockholm, 15 maj 2024 – SB Group, en ledande aktör inom digitala lösningar, är stolta över att tillkännage ett strategiskt samarbete med OpenAI för att integrera den senaste ChatGPT-4-tekniken i sina chatbotar. Detta samarbete syftar till att förbättra kundinteraktionen och tillhandahålla mer effektiva och intelligenta lösningar för företag inom en mängd olika branscher.

Förbättrad kundupplevelse

Genom att använda ChatGPT-4, som är baserat på den senaste generationen av artificiell intelligens, kommer SB Groups chatbotar att kunna förstå och svara på kundförfrågningar med en högre grad av noggrannhet och mänsklig likhet. Detta innebär snabbare och mer relevanta svar, vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet.

Skräddarsydda lösningar för olika branscher

Med hjälp av OpenAI:s avancerade språkmodell kommer SB Group att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för olika branscher såsom e-handel, finans, hälsovård och kundtjänst. ChatGPT-4-tekniken kommer att möjliggöra en djupare förståelse för branschspecifika behov och krav, vilket resulterar i mer effektiva och anpassade chatbotar.

Citat från ledarskapet

”Vi är mycket glada över att samarbeta med OpenAI och utnyttja kraften i ChatGPT-4 för att ta våra chatbot-lösningar till nästa nivå,” säger Anna Svensson, VD för SB Group. ”Detta partnerskap kommer inte bara att förbättra vår teknologiska kapacitet, utan även ge våra kunder ett tydligt mervärde genom bättre och mer engagerande interaktioner.”

”OpenAI ser fram emot att arbeta med SB Group för att implementera vår senaste teknologi i deras tjänster,” säger Sam Altman, VD för OpenAI. ”ChatGPT-4 har potential att omvandla hur företag kommunicerar med sina kunder, och vi är glada över att vara en del av denna utveckling.”

Om SB Group

SB Group är en ledande leverantör av digitala lösningar, specialiserade på att utveckla innovativa tjänster och produkter som hjälper företag att effektivisera sina processer och förbättra kundinteraktionen. Med ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet, har SB Group etablerat sig som en pålitlig partner för företag inom en mängd olika branscher.

Om Open Chatbot AI

OpenAI är ett forskningsföretag inom artificiell intelligens med målet att säkerställa att AGI (Artificial General Intelligence) gynnar hela mänskligheten. Genom att utveckla och implementera avancerade AI-teknologier, strävar OpenAI efter att skapa säkra och användbara AI-system som kan användas för att lösa några av världens mest pressande utmaningar.

Lämna en kommentar